پیام مدیر گروه

به نام خداوند جان و خرد   کزین برتر اندیشه برنگذرد

 آغاز ماه مهر، بهار علم و دانش را حضور جامعه دانشگاهی، اساتید گرانقدر و دانشجویان گرامی، بویژه به دانشجویان نو ورود تبریک عرض می نمایم.
امیدوارم سال تحصیلی جدید، با موفقیت و پویایی هرچه بیشتر برای نهاد دانشگاه، دانشگاهیان گرامی و دانشجویان عزیز همراه باشد و دانشجویان کوشا و مشتاق دانشگاه، با اکسیر دانایی و توانایی و هدایت و دلالت اساتید گرانقدر خود، فصل نوینی در پیشرفت علمی و حرکت در مرزهای دانش و فناوری بگشایند و با پیوند علم و ایمان و محصول خجسته آن، ظفرمندانه به فتح قله های رفیع بهروزی و پیروزی و کامیابی ارتقاء یابند